atlas-roslin.pl

Sphagnum papillosum Lindb.

torfowiec brodawkowaty

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.118 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Sphagnum sect. Sphagnumkl 9937
ściany komórek wodnych na styku z chlorofilowymi u liści gałązkowych ±gęsto brodawkowane -----------

space

Mchy zielone lub nieco brunatne ale nie czerwone.

Komórki chlorofilowe na przekroju liści gałązkowych z dostępem do przynajmniej jednej ze stron liścia. -----------