Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.

sierpowiec błyszczący [mech]
Hamatocaulis vernicosus
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw