Polytrichum commune Hedw.

płonnik pospolity [mech]
na stronie — występowanie
Polytrichum commune (płonnik pospolity [mech])

01.03.2010, Kęty Podlesie-Pogórze Śląskie; copyright © by Dariusz Tlałka

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw