Polytrichum strictum Menzies ex Brid.

płonnik cienki płonnik właściwy
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw