atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » COM » Ord.Malpighiales » Salicaceae-Euphorbiaceae » parietal clade » Fam.Violaceae » Viola » Viola sect. Viola (kłączowe) »

Viola epipsila Ledeb. [🔉 wi·o·la *]

fiołek torfowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Viola epipsila
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Viola epipsila
Viola epipsila
Viola epipsila
Viola epipsila

cechy charakterystyczne

Bylina. Z wydłużonego, cienkiego, długo członowanego kłącza wyrastają 2 (3) liście odziomkowe.

Blaszki liściowe szeroko do okrągło jajowatych, w nasadzie głęboko sercowate. Liście spodem rzadko owłosione, silniej na nerwach; blaszka dłuższa niż szersza, nieco zaostrzona. Ogonki liściowe wyraźnie ale wąsko oskrzydlone.

Podkwiatki wyraźnie w górnej 1/3 szypuły. Kwiaty 1.5-2 cm długości, z ostrogą 2 (3)× dłuższą niż przydatki działek; niebieskawe.

Kwitnienie maj-czerwiec. Bylina. Z wydłużonego, cienkiego, długo członowanego kłącza wyrastają 2 (3) liście odziomkowe.

space

Kwitnienie maj-czerwiec.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.174 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Viola epipsila (fiołek torfowy)
Występuje na glebach mokrych, przeciętnie żyznych lub żyznych, kwaśnych lub obojętnych, mineralnych lub organicznych (na torfowiskach). Najczęściej w łęgach ze związku All.Alno-Ulmion, radziej w olszynach All.Alnion glutinosae i kwaśnych młakach niskoturzycowych All.Caricion fuscae.

W naturalnych siedliskach najczęściej zastępowany przez mieszańca z fiołkiem błotnym (Viola palustris)Viola ×ruprechtiana.Występuje na glebach mokrych, przeciętnie żyznych lub żyznych, kwaśnych lub obojętnych, mineralnych lub organicznych (na torfowiskach). Najczęściej w łęgach ze związku All.Alno-Ulmion, radziej w olszynach All.Alnion glutinosae i kwaśnych młakach niskoturzycowych All.Caricion fuscae.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej księgi 2014r. [169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥50%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
a) bezpośrednia obserwacja
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska
e) wpływ introdukowanych taksonów, hybrydyzacji, patogenów, zanieczyszczeń, konkurentów lub pasożytów.

ten gatunek tworzy mieszańca z:

drugi rodzic ⇒
wystepowanie
Viola palustris
fiołek błotny
mieszaniec ⇒
Viola ×ruprechtiana