⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Viola (fiołek)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) ogonki liściowe nagie; szyjka słupka tarczowata (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Szypułki torebek sztywno wzniesione, na końcu zwieszone (pod torebką hakowato zgięta); torebka naga, w przekroju trójgraniasta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
  Rośliny bagienne lub z czołgającymi się kłączami.
  
    
(p) liście jajowate do podługowato jajowatych (↓nie)
Viola uliginosa (fiołek bagienny)
Viola uliginosa (fiołek bagienny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Ogonki liściowe oskrzydlone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
Viola uliginosa (fiołek bagienny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Mokradła i olszyny na południu Polski. Przez długi czas notowany tylko koło Krakowa. Badania w Kotlinie Sandomierskiej [259], wskazują że może być znacznie częstszy niż pierwotnie przypuszczano.
    
    
(p) liście okrągło jajowate do okrągło nerkowatych (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· Ogonki liściowe nieoskrzydlone lub wąsko oskrzydlone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
    
      
(p) liście nagie, 3-4(6) (↓nie)
Viola palustris
Viola palustris (fiołek błotny)
Viola palustris (fiołek błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
· Ogonki liściowe nieoskrzydlone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
Viola palustris (fiołek błotny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bagienne łąki, torfowiska, źródliska, olsy. Na glebach kwaśnych, rzadziej na obojętnych.
      
      
(p) liście spodem owłosione, 2(3) (↑nie)
Viola epipsila
Viola epipsila
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· Ogonki liściowe wąsko oskrzydlone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
Viola epipsila (fiołek torfowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska.
      
  
(p) ogonki liściowe owłosione, szyjka słupka hakowato zgięta (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Szypuły owoców wiotkie, polegujące, pod torebką proste (tj. nie zgięte hakowato); torebki przeważnie owłosione, kuliste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
  Rośliny miejsc suchych i umiarkowanie wilgotnych.
  
    
(p) bez rozłogów (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Przylistki zwykle wąsko trójkątne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
    
      
(p) przylistki całobrzegie do krótko frędzlasto-ząbkowanych (↓nie)
Viola hirta (fiołek kosmaty)
Viola hirta (fiołek kosmaty)
Viola hirta (fiołek kosmaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Blaszka liściowa początkowo niewiele dłuższa niż szersza, potem 1.5-2×dłuższa niż szersza, podługowato -jajowata, w nasadzie z szeroką płytką zatoką lub nawet ucięte; trawiastozielona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagno ...
Viola hirta (fiołek kosmaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche zarośla, polany i obrzeża ciepłych lasów liściastych, trawiaste zbocza. Preferuje gleby zasadowe lub słabo kwaśne.
      
        
(p) mieszaniec
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem ...
        
      
(p) przylistki długo frędzlaste (↑nie)
Viola collina (fiołek pagórkowy)
Viola collina (fiołek pagórkowy)
Viola collina (fiołek pagórkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Blaszka liściowa co najwyżej 1.5×dłuższa niż szersza, sercowate, w nasadzie z głęboką zatoką; żółtawozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· ta cecha diagnostycz ...
Viola collina (fiołek pagórkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche zarośla, świetliste lasy liściaste i ich skraje, suche tereny trawiaste. Na glebach płytkich, o odczynie zasadowym (preferuje) lub obojętnym.
      
        
(p) mieszaniec (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
        
        
(p) mieszaniec (↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraź ...
        
        
Viola porphyrea
Viola porphyrea
Viola porphyrea
Viola porphyrea
status gatunku niepewny
        
    
(p) z rozłogami (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· Przylistki jajowato lancetowate do wąsko trójkątnych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
    
      
(p) przylistki jajowato lancetowate, całobrzegie lub krótko frędzlaste (↓nie)
Viola odorata (fiołek wonny)
Viola odorata (fiołek wonny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w prz ...
· Liście na szczycie ±zaokrąglone lub tępo szpiczaste; skąpo owłosione, matowe, ±zimozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnos ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Viola odorata (fiołek wonny)
wystepowanie
fiołek pachnący · takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit
  Lasy liściaste, parki, zarośla, przydroża, często uprawiany i zdziczały. Preferuje gleby próchniczne, żyzne.
      
      
(p) przylistki wąsko trójkątne do lancetowatych, długo frędzlaste (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elemen ...
· Liście na szczycie szpiczaste lub tępo szpiczaste do zaokrąglonych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
      
        
(p) rozłogi podziemne i nadziemne, silne, krótkie, korzeniące się (↓nie)
Viola suavis (fiołek bławatkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Liście zwykle wyraźnie długoogonkowe, z ogonkami ±prostymi. Blaszka liściowa na szczycie tępo szpiczasta do zaokrąglonej, z obu stron nagie lub odlegle owłosione; żywozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha di ...
Viola suavis (fiołek bławatkowy)
syn. Viola cyanea · efemerofit
  Uprawiana bylina ozdobna, bardzo rzadko zdziczała.
        
        
(p) rozłogi podziemne, cienkie, długie, niekorzeniące się (↑nie)
Viola alba (fiołek biały)
Viola alba (fiołek biały)
Viola alba (fiołek biały)
wsteczne owłosienie ogonka liściowego
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· Liście z ogonkami pokładającymi się i nagle podnoszącymi się; zimujące. Blaszka liściowa trójkątna, w nasadzie sercowata, na szczycie szpiczasta; z obu stron przylegająco, szorstko owłosiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· ta cecha diagnos ...
Viola alba (fiołek biały)
wystepowanie
takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski
  Rzadki, Karpaty, poza tym uprawiany i zdziczały. Ciepłę lasy liściaste, ich skraje i polany. Na glebach zasadowych i obojętnych.
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu