atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » COM » Ord.Malpighiales » Salicaceae-Euphorbiaceae » parietal clade » Fam.Violaceae » Viola »

Viola sect. Viola (kłączowe) [🔉 wi·o·la *]

fiołki kłączowe
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Viola Viola Viola ViolaViola🔑Viola sect. Melaniumfiołki łodygowe (Viola sect. Viola (łodygowe))
  
↓nie(z) ogonki liściowe nagie; szyjka słupka tarczowata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szypułki torebek sztywno wzniesione, na końcu zwieszone (pod torebką hakowato zgięta); torebka naga, w przekroju trójgraniasta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Rośliny bagienne lub z czołgającymi się kłączami.
  
    
↓nie(z) liście jajowate do podługowato jajowatych
Viola uliginosa (fiołek bagienny)
Viola uliginosa (fiołek bagienny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonki liściowe oskrzydlone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Viola uliginosa Besser (fiołek bagienny)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Mokradła i olszyny na południu Polski. Przez długi czas notowany tylko koło Krakowa. Badania w Kotlinie Sandomierskiej [259], wskazują że może być znacznie częstszy niż pierwotnie przypuszczano.
    
    
↑nie (z) liście okrągło jajowate do okrągło nerkowatych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonki liściowe nieoskrzydlone lub wąsko oskrzydlone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nie(z) liście nagie, 3-4 (6)
Viola palustris
Viola palustris (fiołek błotny)
Viola palustris (fiołek błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonki liściowe nieoskrzydlone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Viola palustris L. (fiołek błotny)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Bagienne łąki, torfowiska, źródliska, olsy. Na glebach kwaśnych, rzadziej na obojętnych.
      
      
↑nie (z) liście spodem owłosione, 2 (3)
Viola epipsila
Viola epipsila
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonki liściowe wąsko oskrzydlone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Viola epipsila Ledeb. (fiołek torfowy)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Torfowiska.
      
        
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Viola ×ruprechtiana Borbás
syn. Viola epipsila × palustris · Viola epipsila × palustris · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście).[491]
        
  
↑nie (z) ogonki liściowe owłosione, szyjka słupka hakowato zgięta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szypuły owoców wiotkie, polegujące, pod torebką proste (tj. nie zgięte hakowato); torebki przeważnie owłosione, kuliste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Rośliny miejsc suchych i umiarkowanie wilgotnych.
  
    
↓nie(z) bez rozłogów
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki zwykle wąsko trójkątne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nie(z) przylistki całobrzegie do krótko frędzlasto-ząbkowanych
Viola hirta (fiołek kosmaty)
Viola hirta (fiołek kosmaty)
Viola hirta (fiołek kosmaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa początkowo niewiele dłuższa niż szersza, potem 1.5-2×dłuższa niż szersza, podługowato -jajowata, w nasadzie z szeroką płytką zatoką lub nawet ucięte; trawiastozielona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Viola hirta L. (fiołek kosmaty)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Suche zarośla, polany i obrzeża ciepłych lasów liściastych, trawiaste zbocza. Preferuje gleby zasadowe lub słabo kwaśne.
      
        
(z) mieszaniec
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Viola ×scabra F. Braun
syn. Viola hirta × odorata · Viola ×permixta Jord. · Viola hirta × odorata · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście).[491]
        
      
↑nie (z) przylistki długo frędzlaste
Viola collina (fiołek pagórkowy)
Viola collina (fiołek pagórkowy)
Viola collina (fiołek pagórkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa co najwyżej 1.5×dłuższa niż szersza, sercowate, w nasadzie z głęboką zatoką; żółtawozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Viola collina Besser (fiołek pagórkowy)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Suche zarośla, świetliste lasy liściaste i ich skraje, suche tereny trawiaste. Na glebach płytkich, o odczynie zasadowym (preferuje) lub obojętnym.
      
        
↓nie(z) mieszaniec
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Viola ×interjecta Borbás
syn. Viola collina × hirta · Viola collina × hirta · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście).[491]
        
        
↑nie ↓nie(z) mieszaniec
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Viola ×riddensis F.O. Wolf
syn. Viola collina × odorata · Viola collina × odorata · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście).[491]
        
        
Viola porphyrea
Viola porphyrea
Viola porphyrea
Viola porphyrea R. Uechtr. (fiołek porfirowy)
Takson wyłączony z flory Polski [status gatunku niepewny].[491]
        
    
↑nie (z) z rozłogami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki jajowato lancetowate do wąsko trójkątnych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nie(z) przylistki jajowato lancetowate, całobrzegie lub krótko frędzlaste
Viola odorata (fiołek wonny)
Viola odorata (fiołek wonny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście na szczycie ±zaokrąglone lub tępo szpiczaste; skąpo owłosione, matowe, ±zimozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Viola odorata L. (fiołek wonny)
wystepowanie
fiołek pachnący · Takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit.[491]
  Lasy liściaste, parki, zarośla, przydroża, często uprawiany i zdziczały. Preferuje gleby próchniczne, żyzne.
      
      
↑nie (z) przylistki wąsko trójkątne do lancetowatych, długo frędzlaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście na szczycie szpiczaste lub tępo szpiczaste do zaokrąglonych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
        
↓nie(z) rozłogi podziemne i nadziemne, silne, krótkie, korzeniące się
Viola suavis (fiołek bławatkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście zwykle wyraźnie długoogonkowe, z ogonkami ±prostymi. Blaszka liściowa na szczycie tępo szpiczasta do zaokrąglonej, z obu stron nagie lub odlegle owłosione; żywozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Viola suavis M. Bieb. (fiołek bławatkowy)
wystepowanie
syn. Viola cyanea Čelak. · Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
  Uprawiana bylina ozdobna, bardzo rzadko zdziczała.
        
        
↑nie (z) rozłogi podziemne, cienkie, długie, niekorzeniące się
Viola alba (fiołek biały)
Viola alba (fiołek biały)
Viola alba (fiołek biały)
wsteczne owłosienie ogonka liściowego
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście z ogonkami pokładającymi się i nagle podnoszącymi się; zimujące. Blaszka liściowa trójkątna, w nasadzie sercowata, na szczycie szpiczasta; z obu stron przylegająco, szorstko owłosiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Viola alba Besser (fiołek biały)
wystepowanie
Takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski.[491]
  Rzadki, Karpaty, poza tym uprawiany i zdziczały. Ciepłę lasy liściaste, ich skraje i polany. Na glebach zasadowych i obojętnych.
        
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony