takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.172)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Viola uliginosa Besser

fiołek bagienny
Viola uliginosa (fiołek bagienny)

29.04.2007, Małopolska; copyright © by Marek Snowarski

Viola uliginosa (fiołek bagienny)
Viola uliginosa (fiołek bagienny)

kwiat, zbliżenie

Viola uliginosa (fiołek bagienny)

działki kielicha

Viola uliginosa (fiołek bagienny)

pokrój

Viola uliginosa (fiołek bagienny)

liść

Viola uliginosa (fiołek bagienny)

działki kielicha

cechy charakterystyczne

Viola uliginosa (fiołek bagienny)

liść

Bylina; cała roślina naga. Kłącze krótkie, z brązowymi łuskami.

space

Kwitnienie kwiecień-czerwiec.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.172 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Viola uliginosa (fiołek bagienny)
wystepowanie
o mapie występowania
Mokradła i olszyny na południu Polski. Przez długi czas notowany tylko koło Krakowa. Badania w Kotlinie Sandomierskiej [259], wskazują że może być znacznie częstszy niż pierwotnie przypuszczano.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 20070429.6.07 - Viola uliginosa (fiołek bagienny); Małopolska

7f · 20070429.6.07
leg. Marek Snowarski
/Małopolska/

znalezisko 20070414.1.bg - Viola uliginosa (fiołek bagienny); Rząska k. Krakowa

13f · 20070414.1.bg
leg. Błażej Gierczyk
/Rząska k. Krakowa/