takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.172)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Viola uliginosa Besser

fiołek bagienny
Viola uliginosa (fiołek bagienny)
29.04.2007, Małopolska; copyright © by Marek Snowarski
Viola uliginosa (fiołek bagienny)
Viola uliginosa (fiołek bagienny)
kwiat, zbliżenie
Viola uliginosa (fiołek bagienny)
działki kielicha
Viola uliginosa (fiołek bagienny)
pokrój
Viola uliginosa (fiołek bagienny)
liść
Viola uliginosa (fiołek bagienny)
działki kielicha

cechy charakterystyczne

Viola uliginosa (fiołek bagienny)
liść
Bylina; cała roślina naga. Kłącze krótkie, z brązowymi łuskami.

space

Kwitnienie kwiecień-czerwiec.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.172 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Viola uliginosa (fiołek bagienny)
wystepowanie
o mapie występowania
Mokradła i olszyny na południu Polski. Przez długi czas notowany tylko koło Krakowa. Badania w Kotlinie Sandomierskiej [259], wskazują że może być znacznie częstszy niż pierwotnie przypuszczano.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070429.6.07 - Viola uliginosa (fiołek bagienny); Małopolska
070429-6
leg. Marek Snowarski
/Małopolska/ #7
znalezisko 20070414.1.bg - Viola uliginosa (fiołek bagienny); Rząska k. Krakowa
bg.070414-1
leg. Błażej Gierczyk
/Rząska k. Krakowa/ #13