Viola sect. Viola (łodygowe)

fiołki łodygowe
cechy diagnostyczne w kluczu:Viola (fiołek)kl 244
  
↓niejest przyziemna różyczka liściowa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
· Blaszka liściowa okrągła lub sercowata, w nasadzie zwykle głęboko (rzadziej płytko) sercowata.
  
    
↓niełodyga rowkowana, wąsko oskrzydlona, jednostronnie owłosiona
Viola mirabilis
Viola mirabilis
Viola mirabilis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Ogonki liściowe i łodygi na kilu jednostronnie do jednorzędowo owłosionych, rzadziej nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Viola mirabilis (fiołek przedziwny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy liściaste i zarośla. Na glebach głębokich, próchnicznych, żyznych, zwykle zasadowych.
    
    
    
    
↑nie łodyga obła, naga lub dookoła owłosiona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Łodyga naga lub owłosiona dookoła.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
    
      
↓nierośliny drobne
Viola rupestris (fiołek skalny)
Viola rupestris (fiołek skalny)
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· Blaszka liściowa do 2.5cm średnicy, okrągła do okrągło-jajowatej z płytko sercowatą nasadą; szarozielone, często z metalicznym połyskiem, słabo karbowane do całobrzegich.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
Viola rupestris (fiołek skalny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Nasłonecznione i półcieniste miejsca w lasach dębowo-sosnowych i sosnowych, skałki, na suchych, lekkich glebach wapiennych lub obojętnych, rzadko na kwaśnych.
      
      
↑nie rośliny większe
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Liście w nasadzie głęboko sercowate, zwykle ponad 2.5cm szerokości, sercowato-jajowate; wyraźnie karbowane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
      
        
↓nieprzydatki działek drobne
Viola reichenbachiana (fiołek leśny)
XL
Viola reichenbachiana (fiołek leśny)
XL
Viola reichenbachiana (fiołek leśny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się praw ...
· Kwiaty niebieskofioletowe, płatki wydłużone, mało zachodzące na siebie, dolny z ciemniejszą plamką. Ostroga ±fioletowa, na końcu zaokrąglona, ±ostra, cienka, 4-6mm długości, zgięta w dół.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
Viola reichenbachiana (fiołek leśny)
wystepowanie
syn. Viola silvestris · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy liściaste i mieszane, także w buczynach. Na glebach próchnicznych, żyznych, zasadowych i kwaśnych.
        
          
mieszaniec
  Mieszaniec z fiołkiem Rivina (Viola riviniana): rośliny ze słabo wyciętą ostrogą, jasno niebieską do jasnej brudno fioletowej; przydatki działek zwykle ×ucięte i często ponad 1.5mm długości.
          
        
↑nie przydatki działek duże
Viola riviniana (fiołek Rivina)
XL
Viola riviniana (fiołek Rivina)
Viola riviniana (fiołek Rivina)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
· Kwiaty jasno niebieskofioletowe do blado niebieskich, płatki szeroko-odwrotnie-jajowate, z białą nasadą, zachodzące na siebie; ostrogi ±białe, ok. 3mm długości, grubawe, na końcu wykrojone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
Viola riviniana (fiołek Rivina)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Świetliste lasy liściaste, zwłaszcza dębiny, nigdy w buczynach, ciepłe zarośla, polany. Na glebach stosunkowo suchych, umiarkowanie żyznych, umiarkowanie zasadowych i na kwaśnych.
        
          
mieszaniec
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyra ...
          
  
↑nie brak liści odziomkowych
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Blaszka liściowa jajowata, trójkątna, podługowata do wąsko lancetowatej; w nasadzie klinowata, ucięta lub płytko sercowata.
  
    
↓nieostrogi długie, przylistki krótkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Ostroga przynajmniej 4-5mm długości, znacznie dłuższa od przydatków kielicha, biaława lub żółtawa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
    
      
↓niepędy wzniesione, przylistki długie, kwiaty jasne
Viola montana (fiołek nibypsi)
XL
Viola montana (fiołek nibypsi)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Przylistki górnych liści, zwykle 15-20mm długości, często dłuższe niż 1/2 ogonka liściowego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
Viola montana (fiołek nibypsi)
syn. Viola canina ssp. montana · Viola nemoralis · Viola ruppii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Dostatecznie wilgotne lub mokre łąki, pastwiska, trawiaste pobrzeża lasów i zarośli. Na glebach gliniastych, żyznych.

Zobacz na stronie taksonu uwagi na temat zamieszania w nomenklaturze.

      
      
↑nie pędy podnoszące się, przylistki krótkie, kwiaty ciemne
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Przylistki górnych liści, zwykle 6-11mm długości, krótsze niż 1/2 ogonka liściowego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
Viola canina (fiołek psi)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek światłolubny o szerokiej amplitudzie ekologicznej. Pastwiska, miedze, stosunkowo suche łąki, stanowiska synantropijne. Na glebach gliniastych i piaszczystych, z preferencją dla kwaśnych, piaszczystych.
      
    
↑nie ostrogi krótkie, przylistki długie
· ta cecha diagnostyczna ...
· Ostroga krótka, do 3-4mm.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne element ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
    
      
↓nierośliny wysokie, omszone
Viola elatior (fiołek wyniosły)
Viola elatior (fiołek wyniosły)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Przylistki przynajmniej długości ogonka liściowego, w górze łodygi do 1cm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna je ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
Viola elatior (fiołek wyniosły)
wystepowanie
syn. Viola montana · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Obrzeża lasów łęgowych, luźne wilgotne zarośla, łąki. Na glebach wilgotnych, zalewanych, żyznych, zasobnych w wapń.

Zobacz uwagi na temat zamieszania w nomenklaturze podane na stronie taksonu.

      
      
↑nie rośliny niskie, nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· Przylistki co najwyżej długości ogonka liściowego i nie więcej jak 5mm szerokie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
      
        
↓niepłatki kremowo białe
Viola stagnina (fiołek mokradłowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Blaszka liściowa w nasadzie ±ucięta, blada, żółtozielona; liście na spodzie i w nasadzie przylistki odlegle krótko owłosione do prawie nagich (widać po lupą!).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
Viola stagnina (fiołek mokradłowy)
wystepowanie
syn. Viola persicifolia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Tereny bagienne, zarośla, skraje i prześwietlenia w lasach łęgowych. Na glebach żyznych o odczynie zasadowym, obojętnym lub słabo kwaśnym.
        
        
↑nie płatki jasno niebieskofioletowe
Viola pumila (fiołek drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· Blaszka liściowa w nasadzie ±klinowata, ciemnozielona i lśniąca; liście zupełnie nagie, także na nerwach od spodu liścia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
Viola pumila (fiołek drobny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Tereny bagienne, podmokłe łąki i zarośla.