atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.173); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Viola stagnina Kit.

fiołek mokradłowy
Viola persicifolia Schreb.
Viola stagnina (fiołek mokradłowy)
08.06.2009, wieś Garbas Pierwszy, Pojezierze Zachodniosuwalskie; copyright © by Artur Pliszko
Viola stagnina (fiołek mokradłowy)
Viola stagnina (fiołek mokradłowy)
Viola stagnina (fiołek mokradłowy)
Viola stagnina (fiołek mokradłowy)
Viola stagnina (fiołek mokradłowy)

cechy charakterystyczne

Viola stagnina (fiołek mokradłowy)
Viola stagnina (fiołek mokradłowy)
Bylina. Pędy wzniesione lub krótko podnoszące się, (10) 12 – 20 (35) cm wysokości. Łodygi nagie lub brodawkowane.

Bez liści odziomkowych. Blaszki liściowe wąsko lancetowate do wydłużonych trójkątnych, przynajmniej (2.5) 3× dłuższe niż szersze; w nasadzie ±ucięta, blada, żółtozielona; ogonki liściowe cienkie, w górze wąsko oskrzydlone; liście na spodzie i w nasadzie przylistki odlegle krótko owłosione (widać po lupą!) do prawie nagich. Przylistki nie więcej jak 6 mm szerokości, w dolnej połowie łodygi krótsze niż 1/2 długości ogonka, w górze czasem dłuższe od ogonka.

Kwiaty bez zapachu; 10 – 18 mm długości. Działki ostre. Płatki kremowo białe, liliowo żyłkowane. Ostroga 3 – 4 mm długości, zielonawo biała.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.173 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Viola stagnina (fiołek mokradłowy)
Viola stagnina (fiołek mokradłowy)
XL
wystepowanie
o mapie występowania
Tereny bagienne, zarośla, skraje i prześwietlenia w lasach łęgowych. Na glebach żyznych o odczynie zasadowym, obojętnym lub słabo kwaśnym.

space

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090608.1.apliszko - Viola stagnina (fiołek mokradłowy); wieś Garbas Pierwszy, Pojezierze Zachodniosuwalskie
090608-1
leg. Artur Pliszko
/wieś Garbas Pierwszy, Pojezierze Zachodniosuwalskie/ #4
znalezisko 20140502.2.pkob - Viola stagnina (fiołek mokradłowy); Obniżenie Nowosolskie
140502-2
leg. Piotr Kobierski
/Obniżenie Nowosolskie/ #1
znalezisko 00010000.4.wzi - Viola stagnina (fiołek mokradłowy)
4
leg. Witold Ziaja #15