Sphagnum subsecundum Nees

[mech]
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw