takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Juncus articulatus L. em. K. Richt.

sit członowaty sit lśniący
Juncus lampocarpus Ehrh. · Juncus lamprocarpus Ehrh.
Juncus articulatus (sit członowaty)
16.07.2008, użytek ekologiczny Bagna Jasieńskie, gm. Jasień, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Juncus articulatus
Juncus articulatus (sit członowaty)
Juncus articulatus (sit członowaty)
Juncus articulatus (sit członowaty)
Juncus articulatus (sit członowaty)
Juncus articulatus
Juncus articulatus
Juncus articulatus
Juncus articulatus
Juncus articulatus
Juncus articulatus

opis

Wieloletnia bylina o krótkich, czołgających się kłączach.

space

Liście łodygowe 2-4, silnie bocznie spłaszczone, w przekroju poprzecznym owalne; blaszka, co kilka mm z poprzeczną przegrodą (szczególnie wyraźnie widoczne jest to po wysuszeniu; stąd też epitet gatunkowy). Uszka pochwy liściowej długie, skórzaste.

space

Kwiatostan ±silnie rozpierzchły (rozrzutka), u podgatunku typowego luźny, licznogłówkowy, w główce po 5-15(30) kwiatów; podsadka krótksza od kwiatostanu.

space

Kwitnienie do czerwca do września.

Owoc torebka jajowata, z nielicznymi, często tylko z jednym cytrynowatymi nasieniem. Dojrzała torebka wyraźnie dłuższa od listków okwiatu, stopniowo zwężająca się w wyraźny dzióbek, ciemnobrunatna, połyskująca.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolity aż po wyższe położenia górskie. Brzegi wód, mokradła, wilgotne pola i łąki, miejsca podmokłe, tereny ruderalne, pobocza dróg.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

podgatunki

Sit członowaty (Juncus articulatus) jest zmiennym gatunkiem i wyróżnianie opisanych poniżej podgatunków jest dość problematyczne.

Juncus articulatus ssp. litoralis · sit członowaty nadbrzeżny

takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
Liście tępe, mięsiste; łodyga krótka, 20-30 cm wysokości, prosto wzniesiona.

space

Podgatunek ten występuje w zagłębieniach śródwydmowych nad morzem.

Główki kwiatowe 10-14 mm szerokości — prawie dwukrotnie większe od formy typowej, kuliste, nieliczne, znacznie oddalone od siebie; kwiaty są większe 3-4 mm długości.

space

Podgatunek ten prawdopodobnie do spotkania na torfowiskach i wrzosowiskach zachodniej Polski.

Juncus articulatus ssp. articulatus · sit członowaty typowy

takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
Podgatunek typowy jest spotykany najczęściej.

space

Kwiatostan zwykle z odstającymi, wielogłówkowymi gałązkami; główki 4-8-kwiatowe; owoc torebka piramidalna, brązowa do (rzadko) czarnej, ±długości listków okwiatu, te czeronobrunatne lub kasztanowobrunatne, rzadko zielonkawe lub blade.

oznaczanie

Dojrzałe torebki podobnych gatunków — sit czarny (Juncus atratus) i sit ostrokwiatowy (Juncus acutiflorus) mają długość zbliżoną do listków okwiatu (także ostro zakończonych), podczas gdy torebka sit członowaty (Juncus articulatus) zdecydowanie wystaje ponad listki okwiatu.

space

znalezisko 20080716.1.pkob - Juncus articulatus (sit członowaty); użytek ekologiczny Bagna Jasieńskie, gm. Jasień, woj. lubuskie
8f · 20080716.1.pkob
leg. Piotr Kobierski
/użytek ekologiczny Bagna Jasieńskie, gm. Jasień, woj. lubuskie/
znalezisko 00010000.08_3h.jmak; Łeba, wydmy
7f · 00010000.08_3h.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Łeba, wydmy/
znalezisko 20110711.3.pkob; ok. Górzyna, woj. lubuskie
1f · 20110711.3.pkob
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/
literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.826 [40]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.820 [3]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.590 [9]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.555 [15]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.638 [11]
· Mowszowicz, J., 1900 — Dziko rosnące rośliny użytkowe. p.524 [29]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.63+71 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.140 [17]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.538+t30 [85.3]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.111 [150.5]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 04.09.2015 · powstała/was created 20.03.2007

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Juncus_articulatus.htm"> Juncus articulatus (sit członowaty) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>