sit - łodygi z normalnymi liśćmi

na stronie: góra foto-idx klucz dół • w atlasie: Juncus (sit)kl 1619+ uwagi
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Juncus (sit)]
  
kwiaty pojedynczo lub po kilka (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Liście rynienkowate.
  
    
byliny z kłączami; kwiatostan bogaty (↓nie)
    
      
torebki znacznie dłuższe do listków okwiatu; podsadki dłuższe od kwiatostanu (↓nie)
Juncus compressus (sit ścieśniony)
XL
Juncus compressus (sit ścieśniony)
Juncus compressus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Przysadki białe. Listki okwiatu jajowate, tępe, jasnobrunatne, szeroko obrzeżone, ok. 2mm długości, zwykle znacznie krótsze od torebek; te prawie kuliste, brudnobrązowe, 3mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Juncus compressus (sit ścieśniony)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne łąki, brzegi wód.
      
      
torebki ±długości listków okwiatu; podsadki krótsze od kwiatostanu (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Przysadki rdzawo brudnobrązowe, czasem jasno brudnobrązowe ale nie białe. Listki okwiatu lancetowate lub podługowato jajowate, tępe, czerwonawo brunatne z zółtawozieloną pręgą grzbietową i wąsko biało obrzeżone, 2.5-4mm długości, długości torebki lub niewiele krótsze od niej; torebka odwrotnie jajowata, 3-4mm długości, ciemnobrunatna.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
Juncus gerardi (sit Gerarda)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Solniska.
      
    
rośliny roczne, bez kłącza, w nasadzie rozgałęzione (↑nie)
    
      
nasada blaszki z uszkami; listki okwiatu brunatne, wewnętrzne tępe (↓nie)
Juncus tenageia (sit błotny)
Juncus tenageia (sit błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Kwiatostan z odległymi pojedynczymi kwiatami. Listki okwiatu ±równe, zewnętrzne nieco zaostrzone, wewnętrzne tępe; brudnobrązowe, brunatne; tak długie lub niewiele krótsze od torebki. Torebki jajowate, kulistawe, ciemnobrunatne.
Juncus tenageia (sit błotny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Namuliska.
      
      
nasada blaszki liściowej bez uszek; listki okwiatu zaostrzone, zielone lub białozielone (↑nie)
      
        
rośliny drobne 8-50mm wysokości, z 1-2(3) kwiatami (↓nie)
Juncus minutulus (sit maleńki)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· Kwiaty 2.5-3.5 mm długości. Torebki eliptyczne, w górze okrągłe.
Juncus minutulus (sit maleńki)
syn. Juncus bufonius · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Byś może forma głodowa situ dwudzielnego (Juncus bufonius).
        
        
rośliny większe, z wielokwiatowym kwiatostanem (↑nie)
        
          
torebka kulista do 2.5mm długości, listki okwiatu szerokie (↓nie)
Juncus sphaerocarpus
XL
Juncus sphaerocarpus
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostęp ...
Juncus sphaerocarpus
wystepowanie
efemerofit, nie ujęty w czekliście 2002
          
          
torebka podługowato-eliptyczna, ponad 3.5mm długości; listki okwiatu wąskolancetowate (↑nie)
          
            
kwiaty pojedynczo; listki okwiatu dłuższe od torebki (↓nie)
Juncus bufonius
Juncus bufonius (sit dwudzielny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Wewnętrzne listki okwiatu przewyższają torebkę. Zewnętrzne długo zaostrzone, wewnętrzne o wiele dłuższe, z krótką ostką.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Juncus bufonius (sit dwudzielny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi wód, wilgotne pola i przydroża.
            
            
kwiaty po 2-3, listki okwiatu ±długości torebki (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Listki okwiatu nierówne, wewnętrzne krótsze od zewnętrznych, tępawe, zewnętrzne krótko zaostrzone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
Juncus ranarius (sit żabi)
syn. Juncus ambiguus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne przydroża i łąki, czasem słone, głównie nad morzem.
            
  
kwiaty w główkach (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Liście zwykle sitowate.
  
    
liście drobne szczeciniaste, nitkowate, zwykle do 15cm wysokości (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· Łodygi tylko z 2-5, stojącymi nad sobą, 1-6-kwiatowymi główkami lub rzadziej kilkoma baldaszkowatymi rozrzutkami. Zwykle do 15cm wysokości.
    
      
łodyga wiotka, pokładająca się i zakorzeniająca się (↓nie)
Juncus bulbosus (sit drobny)
Juncus bulbosus (sit drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy n ...
· Liście nitkowate, do 0.5mm szerokości, obłe lub bocznie spłaszczone, na całej długości niezbyt wyraźnie poprzegradzane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
Juncus bulbosus (sit drobny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bagna, brzegi wód i w czystych wodach do 2.5m.
      
      
Juncus stygius (sit torfowy)
XL
Juncus stygius (sit torfowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Liście rynienkowate, tylko w górze poprzegradzane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyr ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
Juncus stygius (sit torfowy)
takson wymarły na terenie Polski
  Torfowiska, dawniej na Mazurach.
      
    
liście i łodygi silniejsze, sitowate (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, r ...
· Główki 1-wiele, w luźnej wiesze.
· ta cecha ...
    
      
listki okwiatu podługowate, w górze zaokrąglone (czasem z nasadzonym ostrzem) (↓nie)
      
        
pędy płonne tylko z liśćmi pochwiastymi w nasadzie; listki okwiatu równe, zupełnie tępe (↓nie)
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
XL
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajd ...
· Torebka 3-komorowa, jasnobrunatna, jajowato-podługowata, ostrawa, z krótkim dzióbkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlas ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Moczary.
        
        
pędy płonne w nasadzie z liśćmi właściwymi; wszystkie listki okwiatu tępe, zewnętrzne z nasadzonym ostrzem (↑nie)
Juncus alpinus (sit alpejski)
Juncus alpinus (sit alpejski)
Juncus alpinus (sit alpejski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
· Torebka tępa lub z ostrzem; czerwonobrunatna lub czarnobrunatna, jednokomorowa.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne ...
Juncus alpinus (sit alpejski)
wystepowanie
syn. Juncus alpino-articulatus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska, brzegi wód.
        
      
wszystkie listki okwiatu lub tylko zewnętrzne długo zaostrzone (↑nie)
      
        
zewnętrzne listki okwiatu zaostrzone, wewnętrzne tępe lub nieco zaostrzone (↓nie)
Juncus articulatus (sit członowaty)
Juncus articulatus (sit członowaty)
Juncus articulatus (sit członowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się p ...
· Torebka podługowato jajowata lub eliptyczna, z krótkim dzióbkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
Juncus articulatus (sit członowaty)
wystepowanie
sit lśniący · syn. Juncus lamprocarpus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi wód, mokradła.
        
        
wszystkie listki okwiatu długo zaostrzone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Torebka stopniowo zwężona w długi dzióbek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
        
          
liście podłużnie bruzdowane; roślina szarozielona (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
· Torebka równa listkom okwiatu, ciemnobrązowa, z wydłużonym dzióbkiem równie jej długim.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnost ...
Juncus atratus (sit czarny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska, wilgotne łąki.
          
          
liście gładkie, roślina jasnozielona (↑nie)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ...
· Torebka wyraźnie dłuższa od listków okwiatu, ciemnobrązowa, brunatna lub jasnobrunatna, z jajowato-trójkątnej nasady stopniowo zwężona, z krótkim dzióbkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· ta cecha diagnost ...
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Moczary, wilgotne łąki.
          
klucz
porównanie situ alpejskiego (Juncus alpinus), situ członowanego (Juncus articulatus) (właściwie: zewnętrzne listki okwiatu zaostrzone, wewnętrzne tępe lub nieco zaostrzone), situ ostrokwiatowego (Juncus acutiflorus); copyright © by Piotr Kobierski