takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Juncus atratus Krock.

sit czarny
na stronie — występowanie · mieszańce · znaleziska
Juncus atratus (sit czarny)

06.2011, Ruska Strona; copyright © by Paweł Kalinowski XL

Juncus atratus (sit czarny)
Juncus atratus (sit czarny)

liść łodygowy 3D||

Juncus atratus (sit czarny)

liść łodygowy

występowanie

Juncus atratus (sit czarny)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki, głównie na wschodzie Polski. Torfowiska, wilgotne łąki.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

znalezisko 20110718.1.jkr - Juncus atratus (sit czarny); Puszcza Niepołomicka

18f · 20110718.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Puszcza Niepołomicka/

znalezisko 20100800.4.pk - Juncus atratus (sit czarny); Góry

1f · 20100800.4.pk
leg. Paweł Kalinowski
/Góry/

znalezisko 20110600.5.pk - Juncus atratus (sit czarny); Ruska Strona

2f · 20110600.5.pk
leg. Paweł Kalinowski
/Ruska Strona/

znalezisko 20130600.4.pk - Juncus atratus (sit czarny); Gory

2f · 20130600.4.pk
leg. Paweł Kalinowski
/Gory/