takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.239)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Juncus subnodulosus Schrank

sit tępokwiatowy
Juncus obtusiflorus Ehrh.
na stronie — występowanie · znaleziska
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)

kwiatostan; 02.08.2009, solnisko w Kołobrzegu; copyright © by Tadeusz Twardy

Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)

owocostan

Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)

kwiatostan

Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)

owocostan

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.239 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki, na zachodzie Polski. Moczary.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 20090802.3.tt - Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy); solnisko w Kołobrzegu

5f · 20090802.3.tt
leg. Tadeusz Twardy
/solnisko w Kołobrzegu/

znalezisko 00010000.7.kswit - Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy); poj. Krzywińskie

4f · 00010000.7.kswit
leg. Konrad Świtalski
/poj. Krzywińskie/