takson wymarły na terenie Polski [24]
· Czerwona Lista — RE–wymarły na terenie Polski
· Czerwona Księga — EX–wymarły

Juncus stygius L.

sit torfowy
na stronie — występowanie