takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Juncus ranarius J. O. E. PERRIER et SONGEON

sit żabi
Juncus ambiguus auct.
na stronie — występowanie · znaleziska
Juncus ranarius (sit żabi)

29.09.2012, Ruda Kościelna, brzegi starorzecza Kamiennej; copyright © by Jerzy Kruk XL

Juncus ranarius (sit żabi)

występowanie

Rzadki, głównie nad Bałtykiem. Wilgotne przydroża i łaki, także słone.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

znalezisko 20120929.1.jkr - Juncus ranarius (sit żabi); Ruda Kościelna, brzegi starorzecza Kamiennej

14f · 20120929.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Ruda Kościelna, brzegi starorzecza Kamiennej/

znalezisko 20110900.1.pk - Juncus ranarius (sit żabi); Laskowice

1f · 20110900.1.pk
leg. Paweł Kalinowski
/Laskowice/

znalezisko 20050900.3.pk - Juncus ranarius (sit żabi); Korczew

1f · 20050900.3.pk
leg. Paweł Kalinowski
/Korczew/