takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Juncus minutulus Albert et Jahand.

sit maleńki
Juncus bufonius p.p.
na stronie — znaleziska