atlas-roslin.pl

Baeothryon alpinum (L.) T.V. Egorova [🔉 be·ot·ri·on *]

wełnianeczka alpejska
Eriophorum alpinum L. [🔉 e·ri·o·fo·rum *] · Trichophorum alpinum (L.) Pers. [🔉 tri·cho·fo·rum *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
XL
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
pokrój
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
kwiatostany w zbliżeniu
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.267 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie - Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Relikt po epoce lodowcowej. Częściej występuje w północno-wschodniej Polsce, poza tym pojedyncze stanowiska na niżu, w Karkonoszach i Tatrach. Rośnie w źródliskach i na torfowiskach przejściowych.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

#4
mr.312
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Kukułczanka K., 1975 — Frezja. wyd. II popr. i uzup. p.472 [10]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.839 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.600 [9]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.104 [86.2]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.264 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.650 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.38+t3 [85.3]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.279 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.828 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji