(zespół) Ass.Bartsio-Caricetum nigrae Bartsch 1940

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Bartsio-Caricetum nigrae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Bartsio-Caricetum nigrae

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Bartsio-Caricetum nigrae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Bartsio-Caricetum nigrae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Caricion nigrae (kwaśne młaki niskoturzycowe) — ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Caricetalia nigrae (kwaśne mszysto-turzycowe tofowiska niskie i rzadziej przejściowe)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea nigrae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)

Juncus alpinus (sit alpejski)[var. mucroniflorus]