Philonotis seriata Mitt.

bagniak spiralny
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.105 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw