Palustriella decipiens (De Not.) Ochyra

źródliskowiec tujowaty
Cratoneuron decipiens (De Not.) Loeske
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw