Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra

źródliskowiec zmienny
Cratoneuron commutatum (Hedw.) G.Roth
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw