Riccardia multifida (L.) Gray

lśniątka pierzastodzielna
na stronie — znaleziska