fot. jmak-Riccardia_multifida_XI.15.2 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 1.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Riccardia multifida (lśniątka pierzastodzielna)

on This page when logged in
you will see 1.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł.-zach.Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski