Riccardia palmata (Hedw.) Carruth.

lśniątka dłoniasta
na stronie — znaleziska