takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Molinia caerulea (L.) Moench

trzęślica modra trzęślica jednokolankowa
Molinia coerulea (L.) Moench ort.var. · Molinia litoralis Host
Molinia caerulea (trzęślica modra)
pokrój; 2001, Płyta Krotoszyńska; copyright © by Barbara Łotocka
Molinia caerulea
Molinia caerulea (trzęślica modra)
Molinia caerulea (trzęślica modra)
Molinia caerulea (trzęślica modra)
Molinia caerulea (trzęślica modra)
Molinia caerulea (trzęślica modra)
Molinia caerulea (trzęślica modra)
kępa
Molinia caerulea (trzęślica modra)
kwiatostany

opis

Molinia caerulea
Molinia caerulea (trzęślica modra)
kwiaty || 3D||
Molinia caerulea
Molinia caerulea (trzęślica modra)
pochwa, blaszka liściowa, włoski w miejscu języczka 3D||
Trwała trawa zbitokępkowa, 50-100(200) cm wysokości, czasem wykształca krótkie podziemne rozłogi.

Źdźbło pozornie bez węzłów, te w liczbie 1-3 znajdują się ścieśnione przy nasadzie źdźbła, które jest z tego powodu cebulowato zgrubiałe.

Blaszka liściowa 3-6(10) mm szerokości, w pączku zwinięte, 10-45 cm długości, z 34-40 delikatnie zaznaczonymi żeberkami; powierzchnia naga lub delikatnie owłosiona, brzeg nieco szorstki, zwężające się ku szczytowi i ku nasadzie, z delikatnie zaznaczonym białym kilem; bladozielone, wysychające jesienią złocistożółte. Pochwy liściowe otwarte, wyraźniej owłosione w górnej części. Bez ostróg, języczek liściowy zastąpiony krótkimi włoskami.

Kwiatostanem jest wiecha, do 40 cm długości, silnie ścieśniona, jej gałązki sztywne, skierowane w gorę.

space

Molinia caerulea (trzęślica modra)
plewy 3D||

Plewy 2 mm długości, z ostro zaznaczonym grzbietem, tępe, krótsze od kłoska. Plewa dolna jednonerwowa, plewa górna 1(3)-nerwowa.

space

Plewka górna równa długości dolnej, dwunerwowa, w środkowej części (pomiędzy nerwami) wklęśnięta, naga.

Osadka kwiatu 2 mm długośc (około połowy długości plewek)i, cienka, silnie odchylona od plewki górnej, naga lub bardzo krótko, słabo owłosiona, w górze tarczkowato rozszerzona.

Ziarniak 1.5-2.5(4.5) mm długości, 0.6-0.8 mm szerokości, jajowaty, brązowy, z resztkami znamion na szczycie, nie wypadający spomiędzy twardych plewek.

space

występowanie

Molinia caerulea (trzęślica modra)
łan, na pierwszym planie niskie kępy śmiałka darniowego (Deschampsia caespitosa)
Złocistożółta barwa zasychających jesienią kęp stanowi o atrakcyjności odmian ozdobnych.
Pospolita. W miejscach okresowo lub trwale podmokłych, skrajnie ubogich, często o kwaśnym podłożu, na łąkach pobagiennych, na obrzeżach lasów sosnowo-brzozowych, zarastających jezior.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw

Molinia arundinacea · trzęślica trzcinowata

Molinia coerulea var. arundinacea
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Większa od trzęślicy modrej (Molinia caerulea).

space

Blaszka liściowa (6)8-10(18) mm szerokości. Pochwy liściowe nagie.

space

Kłoski 1-2(4)-kwiatowe, 6-9 mm długości, zielonawe lub nieco fioletowo nabiegłe.

space

Ziarniak do 3 mm długości, wolny.

Niezbyt częsta. Na skrajnie ubogich, okresowo podmokłych siedliskach, w widnych lasach sosnowych i na porębach, na glebach bardzo ubogich, kwaśnych, okresowo zbyt wilgotnych.

Wysokość: 150-200 cm

Grupy użytkowe: bylina ogrodowa • „trawy ogrodowe” • do ogrodu naturalistycznego

wymagania i uprawa

Molinia caerulea
cv. Variegata
Wysokość: do 100 cm

Kwitnienie: od sierpnia do października

Grupa użytkowa: bylina ogrodowa • „trawy ogrodowe”

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba wilgotna lub gleba mokra • odczyn — gleba silnie kwaśna lub gleba kwaśna lub gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa • żyzność — podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20010000.7.bl - Molinia caerulea (trzęślica modra); Płyta Krotoszyńska
010000-7
leg. Barbara Łotocka
/Płyta Krotoszyńska/ #2
znalezisko 00010000.08_2_6.jmak - Molinia caerulea (trzęślica modra); ok. Łeby
08_2_6
leg. Jarosław Makowski
/ok. Łeby/ #7
znalezisko 20101005.6.10 - Molinia caerulea (trzęślica modra); Smerek k. Wetliny, Bieszczady
101005-6
leg. Marek Snowarski
/Smerek k. Wetliny, Bieszczady/ #8, 3.3D
znalezisko 20100911.13.10 - Molinia caerulea (trzęślica modra); ok. Milicza
100911-13
leg. Marek Snowarski
/ok. Milicza/
/rozmiary kwiatów i innych elementów wskazują na M. caerulea, kształ plewki dolnej 1. kw. wskazuje na Molinia arundinaceae/ #19, 5.3D