takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Molinia caerulea (L.) Moench

trzęślica modra trzęślica jednokolankowa
Molinia coerulea (L.) Moench ort.var. · Molinia litoralis Host
Molinia caerulea (trzęślica modra)
pokrój; 2001, Płyta Krotoszyńska; copyright © by Barbara Łotocka
Molinia caerulea
Molinia caerulea (trzęślica modra)
Molinia caerulea (trzęślica modra)
Molinia caerulea (trzęślica modra)
Molinia caerulea (trzęślica modra)
Molinia caerulea (trzęślica modra)
Molinia caerulea (trzęślica modra)
łan, na pierwszym planie niskie kępy śmiałka darniowego (Deschampsia caespitosa)
Molinia caerulea (trzęślica modra)
kępa
Molinia caerulea (trzęślica modra)
kwiatostany

opis

Molinia caerulea
Molinia caerulea (trzęślica modra)
kwiaty || 3D||
Molinia caerulea
Molinia caerulea (trzęślica modra)
pochwa, blaszka liściowa, włoski w miejscu języczka 3D||
Trwała trawa zbitokępkowa, 50-100(200) cm wysokości, czasem wykształca krótkie podziemne rozłogi.

Źdźbło pozornie bez węzłów, te w liczbie 1-3 znajdują się ścieśnione przy nasadzie źdźbła, które jest z tego powodu cebulowato zgrubiałe.

Blaszka liściowa 3-6(10) mm szerokości, w pączku zwinięte, 10-45 cm długości, z 34-40 delikatnie zaznaczonymi żeberkami; powierzchnia naga lub delikatnie owłosiona, brzeg nieco szorstki, zwężające się ku szczytowi i ku nasadzie, z delikatnie zaznaczonym białym kilem; bladozielone, wysychające jesienią złocistożółte. Pochwy liściowe otwarte, wyraźniej owłosione w górnej części. Bez ostróg, języczek liściowy zastąpiony krótkimi włoskami.

Kwiatostanem jest wiecha, do 40 cm długości, silnie ścieśniona, jej gałązki sztywne, skierowane w gorę.

space

Molinia caerulea (trzęślica modra)
plewy 3D||

Plewy 2 mm długości, z ostro zaznaczonym grzbietem, tępe, krótsze od kłoska. Plewa dolna jednonerwowa, plewa górna 1(3)-nerwowa.

space

Plewka górna równa długości dolnej, dwunerwowa, w środkowej części (pomiędzy nerwami) wklęśnięta, naga.

Osadka kwiatu 2 mm długośc (około połowy długości plewek)i, cienka, silnie odchylona od plewki górnej, naga lub bardzo krótko, słabo owłosiona, w górze tarczkowato rozszerzona.

Ziarniak 1.5-2.5(4.5) mm długości, 0.6-0.8 mm szerokości, jajowaty, brązowy, z resztkami znamion na szczycie, nie wypadający spomiędzy twardych plewek.

space

występowanie

Złocistożółta barwa zasychających jesienią kęp stanowi o atrakcyjności odmian ozdobnych.
Pospolita. W miejscach okresowo lub trwale podmokłych, skrajnie ubogich, często o kwaśnym podłożu, na łąkach pobagiennych, na obrzeżach lasów sosnowo-brzozowych, zarastających jezior.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

Molinia arundinacea · trzęślica trzcinowata

Molinia coerulea var. arundinacea
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Większa od trzęślicy modrej (Molinia caerulea).

space

Blaszka liściowa (6)8-10(18) mm szerokości. Pochwy liściowe nagie.

space

Kłoski 1-2(4)-kwiatowe, 6-9 mm długości, zielonawe lub nieco fioletowo nabiegłe.

space

Ziarniak do 3 mm długości, wolny.

Niezbyt częsta. Na skrajnie ubogich, okresowo podmokłych siedliskach, w widnych lasach sosnowych i na porębach, na glebach bardzo ubogich, kwaśnych, okresowo zbyt wilgotnych.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · do ogrodu naturalistycznego · wysokość 150-200 cm

wymagania i uprawa

Molinia caerulea
cv. Variegata

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · wysokość do 100 cm · kwitnienie: 8-10

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba wilgotna lub gleba mokra · odczyn · gleba silnie kwaśna lub gleba kwaśna lub gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #6):
• bez odmiany · · ‘Dauerstrahl’ · ‘Heidebraut’ · ‘Moorhexe’ · ‘Variegata’ · ‘Varigegata’

znalezisko 20010000.7.bl - Molinia caerulea (trzęślica modra); Płyta Krotoszyńska
2f · 20010000.7.bl
leg. Barbara Łotocka
/Płyta Krotoszyńska/
znalezisko 00010000.08_2_6.jmak - Molinia caerulea (trzęślica modra); ok. Łeby
7f · 00010000.08_2_6.jmak
leg. Jarosław Makowski
/ok. Łeby/
znalezisko 20101005.6.10 - Molinia caerulea (trzęślica modra); Smerek k. Wetliny, Bieszczady
15f · 20101005.6.10
leg. Marek Snowarski
/Smerek k. Wetliny, Bieszczady/
znalezisko 20100911.13.10 - Molinia caerulea (trzęślica modra); ok. Milicza
27f · 20100911.13.10
leg. Marek Snowarski
/ok. Milicza/
/rozmiary kwiatów i innych elementów wskazują na M. caerulea, kształ plewki dolnej 1. kw. wskazuje na Molinia arundinaceae/
literatura · references
· Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.325+i326+i451+i516 [5]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.923 [40]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.902 [3]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.603 [15]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.722 [11]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.636 [9]
· Mowszowicz, J., 1977 — Pospolite rośliny naczyniowe Polski. p.599 [2]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.339 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.449 [17]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.450 [17]
· Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.312+t23 [85.2]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.254 [150.5]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Matuszkiewicz J. M., 2001 — Zespoły leśne Polski. [7]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 24.02.2016 · powstała/was created 19.07.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Molinia_caerulea.htm"> Molinia caerulea (trzęślica modra) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>