Scapania undulata (L.) Dumort.

skapanka falista
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw