(rząd) O.Caricetalia nigrae Koch 1926 em. Nordh. 1937

kwaśne mszysto-turzycowe tofowiska niskie i rzadziej przejściowe

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Caricetalia nigrae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Caricetalia nigrae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Caricetalia nigrae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea nigrae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)

Juncus alpinus (sit alpejski)[var. mucroniflorus]