takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Myosotis palustris (L.) L. em. Rchb.

niezapominajka błotna
Myosotis palustris (L.) Nathh. · Myosotis scorpioides L. var. β palustris L. · Myosotis scorpioides L. ssp. scorpioides s. Fl. Europ.
Myosotis palustris ssp. laxiflora
pokrój; 18.05.2002, okolice Wrocławia, Siechnice; copyright © by Marek Snowarski

opis

Myosotis palustris ssp. laxiflora
spodnia strona liścia, włoski skierowane ku szczytowi liścia
Myosotis palustris ssp. laxiflora
kielich owocu z płytko wciętymi ząbkami, owłosiony krótko i skąpo, szypuła
Bylina o cienkich, krótkich korzeniach i zwykle rozkrzewiająca się podziemnymi i naziemnymi, zakorzeniającymi się, pędami.

space

Liście lancetowate, (7)9-13(18) cm długości i (8)12-15(17) mm szerokości, wierzchołek tępo zaostrzony lub zaokrąglony, niższe z ogonkiem, wyższe siedzące, powierzchnia liści z obu stron naga lub owłosiona włoskami przylegającymi, skierowanymi ku końcu liścia lub odstającymi.

space

Kielich dzwonkowaty, (4)4.5-5.5(6) mm długości, gęsto owłosiony prostymi, przylegającymi, sztywnymi włoskami, ząbki trójkątne, szpiczaste, ok. 1/4 (do 1/2) długości kielicha, (1)1.2-1.4(2) mm długości. Korona z rurką i płaskim, tarczowatym rąbkiem (7.5)8-9(10) mm średnicy (kwiaty obupłciowe; czasem występują rośliny z żeńskimi kwiatami o drobniejszej koronie), listki korony jajowato zaokrąglone, zachodzą na siebie brzegami, jasnoniebieskie. Szyjka słupka po przekwitnięciu i odpadnięciu korony nie wystaje z kielicha (dotyczy pędów głównych), ale w kwiatostanach utworzonych na pędach bocznych, pod koniec sezonu wegetacyjnego szyjka słupka może wystawać z kielicha (takie formy opisano jako M. radicans Opiz., M. p. ssp. radicans [71.6s226]).

Ziarnka pyłku średnicy 9-11 µm [71.6], (8.1)8.7-9.5(10.1) µm (M. scorpioides ssp. scorpioides [9]).

space

Kwitnienie do maja do sierpnia(września).

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsta, zwłaszcza na niżu, w górach rzadsza, przy większych rzekach i potokach. Jej siedlisko to podmokłe, zabagnione tereny przy wodach płynących i stojących, podmokłe łąki, rowy, rzadziej w lasach łęgowych, w olszynach. Wybiera miejsca niezacienione, gleby podmokłe, zasobne w humus i składniki odżywcze.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

zmienność

Niezapominajka błotna (Myosotis palustris) to gatunek o dużej zmienności fenotypowej, spowodowanej głównie przez zróżnicowanie dostępności wody. Na podstawie zmienności owłosienia, długości kwiatostanu i szyjki słupka opisano szereg form, odmian, podgatunków; przeważnie bez wartości taksonomicznej.

space

główna łodyga gęsto, odstająco owłosiona, przeważnie wzniesiona, jedynie u podstawy czasem wytwarzająca korzenie przybyszowe; niewyraźnie 4-kanciasta, zwykle fioletowo nabiegła

space

pędy dodatkowe co najwyżej krótkie, nadziemne

Myosotis palustris ssp. laxiflora

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
główna łodyga naga lub przylegająco owłosiona lub czasem z włoskami skośnie odstającymi w górę łodygi, pędy boczne zwykle ±gęsto, prostopadle odstająco owłosione

space

liście z obu stron nagie lub przylegająco, rzadko owłosione

space

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa · wysokość 20-40 cm · kwitnienie: 5-6

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba wilgotna lub gleba mokra · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #2):
• bez odmiany · · ‘Variegata’

znalezisko 20020518.4.02 - Myosotis palustris ssp. laxiflora; okolice Wrocławia, Siechnice
11f · 20020518.4.02
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, Siechnice/
literatura · references
· Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.226 [71.6]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.166 [16.10]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.552 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.380 [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.500 [3]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.421 [11]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.395 [9]
· Krusze N. red., 1980 — Ogrodnictwo w tabelach. p.343 [129]
· Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.159 [86.5]
· Schischkin, B.K., 1953 — Flora URSS T.19 p.363 [85.19]
· Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.116 [150.3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 17.02.2016 · powstała/was created 07.12.2010

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Myosotis_palustris.htm"> Myosotis palustris (niezapominajka błotna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>