takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Myosotis palustris (L.) L. em. Rchb.

niezapominajka błotna
Myosotis palustris (L.) Nathh. · Myosotis scorpioides L. var. β palustris L. · Myosotis scorpioides L. ssp. scorpioides s. Fl. Europ.
Myosotis palustris ssp. laxiflora
pokrój; 18.05.2002, okolice Wrocławia, Siechnice; copyright © by Marek Snowarski
Myosotis palustris ssp. laxiflora
szczyt kwiatostanu
Myosotis palustris ssp. laxiflora
kwiatostan
Myosotis palustris ssp. laxiflora
korona, osklepki

opis

Myosotis palustris ssp. laxiflora
spodnia strona liścia, włoski skierowane ku szczytowi liścia
Myosotis palustris ssp. laxiflora
kielich owocu z płytko wciętymi ząbkami, owłosiony krótko i skąpo, szypuła
Bylina o cienkich, krótkich korzeniach i zwykle rozkrzewiająca się podziemnymi i naziemnymi, zakorzeniającymi się, pędami.

space

Liście lancetowate, (7)9-13(18) cm długości i (8)12-15(17) mm szerokości, wierzchołek tępo zaostrzony lub zaokrąglony, niższe z ogonkiem, wyższe siedzące, powierzchnia liści z obu stron naga lub owłosiona włoskami przylegającymi, skierowanymi ku końcu liścia lub odstającymi.

space

Kielich dzwonkowaty, (4)4.5-5.5(6) mm długości, gęsto owłosiony prostymi, przylegającymi, sztywnymi włoskami, ząbki trójkątne, szpiczaste, ok. 1/4 (do 1/2) długości kielicha, (1)1.2-1.4(2) mm długości. Korona z rurką i płaskim, tarczowatym rąbkiem (7.5)8-9(10) mm średnicy (kwiaty obupłciowe; czasem występują rośliny z żeńskimi kwiatami o drobniejszej koronie), listki korony jajowato zaokrąglone, zachodzą na siebie brzegami, jasnoniebieskie. Szyjka słupka po przekwitnięciu i odpadnięciu korony nie wystaje z kielicha (dotyczy pędów głównych), ale w kwiatostanach utworzonych na pędach bocznych, pod koniec sezonu wegetacyjnego szyjka słupka może wystawać z kielicha (takie formy opisano jako M. radicans Opiz., M. p. ssp. radicans [71.6s226]).

Ziarnka pyłku średnicy 9-11 µm [71.6], (8.1)8.7-9.5(10.1) µm (M. scorpioides ssp. scorpioides [9]).

space

Kwitnienie do maja do sierpnia(września).

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsta, zwłaszcza na niżu, w górach rzadsza, przy większych rzekach i potokach. Jej siedlisko to podmokłe, zabagnione tereny przy wodach płynących i stojących, podmokłe łąki, rowy, rzadziej w lasach łęgowych, w olszynach. Wybiera miejsca niezacienione, gleby podmokłe, zasobne w humus i składniki odżywcze.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

zmienność

Niezapominajka błotna (Myosotis palustris) to gatunek o dużej zmienności fenotypowej, spowodowanej głównie przez zróżnicowanie dostępności wody. Na podstawie zmienności owłosienia, długości kwiatostanu i szyjki słupka opisano szereg form, odmian, podgatunków; przeważnie bez wartości taksonomicznej.

space

główna łodyga gęsto, odstająco owłosiona, przeważnie wzniesiona, jedynie u podstawy czasem wytwarzająca korzenie przybyszowe; niewyraźnie 4-kanciasta, zwykle fioletowo nabiegła

space

pędy dodatkowe co najwyżej krótkie, nadziemne

Myosotis palustris ssp. laxiflora

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
główna łodyga naga lub przylegająco owłosiona lub czasem z włoskami skośnie odstającymi w górę łodygi, pędy boczne zwykle ±gęsto, prostopadle odstająco owłosione

space

liście z obu stron nagie lub przylegająco, rzadko owłosione

space

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa · wysokość 20-40 cm · kwitnienie: 5-6

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba wilgotna lub gleba mokra · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #2):
• bez odmiany · · ‘Variegata’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020518.4.02 - Myosotis palustris ssp. laxiflora; okolice Wrocławia, Siechnice
020518-4
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, Siechnice/ #11