takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Myosotis palustris (L.) L. em. Rchb. ssp. palustris

niezapominajka błotna typowa

opis

pełny opis gatunku na stronie niezapominajki błotnej (Myosotis palustris)
główna łodyga gęsto, odstająco owłosiona, przeważnie wzniesiona, jedynie u podstawy czasem wytwarzająca korzenie przybyszowe; niewyraźnie czterokanciasta, zwykle fioletowo nabiegła

space

pędy dodatkowe co najwyżej krótkie, nadziemne

Myosotis palustris ssp. laxiflora

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Ma główną łodygę nagą lub przylegająco owłosioną lub czasem z włoskami skośnie odstającymi w górę łodygi, pędy boczne zwykle ±gęsto, prostopadle odstająco owłosione.