Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske

błyszcze włoskowate
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.50 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej.