(rząd) O.Molinietalia caeruleae W. Koch 1926

zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych

zbiorowiska użytków zielonych, trwale lub okresowo wilgotnych; są to przeważnie mezo- i eutroficzne łąki kośne

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Molinietalia caeruleae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Molinietalia caeruleae

Trollius europaeus (pełnik europejski)
Lychnis flos-cuculi (firletka poszarpana)
Sanguisorba officinalis (krwiściąg lekarski)
Lotus uliginosus (komonica błotna)
Angelica sylvestris (dzięgiel leśny)
Ostericum palustre (starodub łąkowy)
Galium uliginosum (przytulia bagienna)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)[ssp. angustifolius]
Serratula tinctoria (sierpik barwierski)
Cirsium palustre (ostrożeń błotny)
Achillea ptarmica (krwawnik kichawiec)
Taraxacum palustre (mniszek błotny)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Carex hartmanii (turzyca Hartmana)
Deschampsia caespitosa (śmiałek darniowy)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Climacium dendroides (drabik drzewkowaty [mech])
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Molinietalia caeruleae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea

Ranunculus acris (jaskier ostry)[ssp. acris]
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
Vicia cracca (wyka ptasia)
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)[ssp. grandiflorus]
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Phleum pratense (tymotka łąkowa)[ssp. pratense]
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
Avenula pubescens (owsica omszona)
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona (agg.))
Poa pratensis (wiechlina łąkowa (agg.))
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
 

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Molinietalia caeruleae

  All.Filipendulion ulmariae (antropogenicze lub częściowo naturalne zbiorowiska ziołoroślowe wzdłuż cieków wodnych)
  
    Ass.Filipendulo-Geranietum palustris (zespół wiązówki i bodziszka błotnego)
    
    Ass.Valeriano-Filipenduletum
    
    Ass.Lysimachio vulgaris-Filipenduletum
    
    Ass.Lythro-Filipenduletum ulmariae
    
    Ass.Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae
    
    Ass.Veronico longifoliae-Euphorbietum palustris
    
  All.Molinion caeruleae (zbiorowiska jednokośnych i nie nawożonych łąk trzęślicowych)
  
    Ass.Molinietum caeruleae (łąka trzęślicowa)
    
    Ass.Junco-Molinietum (zespół situ i trzęślicy modrej)
    
  All.Calthion palustris (antropogeniczne nawożone, wielokośne, wilgotne i mokre łąki)
  
    GrAss.eutroficzne łąki wilgotne Calthion palustris
    
      Ass.Angelico-Cirsietum oleracei (zespół dzięgiela i ostrożenia warzywnego)
      
      Ass.Cirsietum rivularis (zespół ostrożenia łąkowego)
      
      Ass.Polygono bistortae-Trollietum europaei
      
    GrAss.mezotroficzne łąki wilgotne Calthion palustris
    
      Ass.Sanguisorbo-Silaetum
      
      Ass.Poo-Lathyretum palustris
      
    GrAss.mokre łąki, częściowo zabagnione Calthion palustris
    
      Ass.Scirpetum silvatici (zespół sitowia leśnego)
      
      Ass.Caricetum cespitosae
      
      Ass.Juncetum acutiflori
      
      Ass.Juncetum subnodulosi
      
      Zb.Deschampsia caespitosa
      
    GrAss.zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe Calhtion palustris
    
      Ass.Epilobio-Juncetum effusi
      
      Ass.Junco-Cynosuretum (zespół situ i grzebienicy pospolitej)
      
  All.Cnidion dubii
  
    Ass.Violo-Cnidietum dubii
    
  All.Alopecurion pratensis
  
    Ass.Alopecuretum pratensis
    
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Molinietalia_caeruleae.htm"> Molinietalia caeruleae (zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>