(zespół) Ass.Junco-Molinietum Prsg 1951

zespół situ i trzęślicy modrej

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Junco-Molinietum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Junco-Molinietum

Succisa pratensis (czarcikęs łąkowy)
Molinia caerulea (trzęślica modra)[lokalnie, dominant]
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Junco-Molinietum

Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus effusus (sit rozpierzchły)
Juncus conglomeratus (sit skupiony)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Junco-Molinietum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Molinion caeruleae (zbiorowiska jednokośnych i nie nawożonych łąk trzęślicowych)

Dianthus superbus ssp. superbus (goździk pyszny)
Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus (komonicznik skrzydlastostrąkowy)
Laserpitium prutenicum (okrzyn łąkowy)
Selinum carvifolia (olszewnik kminkolistny)
Silaum silaus (koniopłoch łąkowy)
Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna)
Galium boreale (przytulia północna)
Succisa pratensis (czarcikęs łąkowy)
Betonica officinalis (bukwica zwyczajna)
Inula salicina (oman wierzbolistny)
Gladiolus imbricatus (mieczyk dachówkowaty)
Iris sibirica (kosaciec syberyjski)
Carex tomentosa (turzyca filcowata)
Molinia caerulea (trzęślica modra)
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Molinietalia caeruleae (zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych)

Trollius europaeus (pełnik europejski)
Lychnis flos-cuculi (firletka poszarpana)
Sanguisorba officinalis (krwiściąg lekarski)
Lotus uliginosus (komonica błotna)
Angelica sylvestris (dzięgiel leśny)
Ostericum palustre (starodub łąkowy)
Galium uliginosum (przytulia bagienna)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)[ssp. angustifolius]
Serratula tinctoria (sierpik barwierski)
Cirsium palustre (ostrożeń błotny)
Achillea ptarmica (krwawnik kichawiec)
Taraxacum palustre (mniszek błotny)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Carex hartmanii (turzyca Hartmana)
Deschampsia caespitosa (śmiałek darniowy)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Climacium dendroides (drabik drzewkowaty [mech])
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea

Ranunculus acris (jaskier ostry)[ssp. acris]
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
Vicia cracca (wyka ptasia)
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)[ssp. grandiflorus]
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Phleum pratense (tymotka łąkowa)[ssp. pratense]
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
Avenula pubescens (owsica omszona)
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona (agg.))
Poa pratensis (wiechlina łąkowa (agg.))
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Junco-Molinietum.htm"> Junco-Molinietum (zespół situ i trzęślicy modrej) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>