(rząd) O.Nardetalia Prsg 1949

acidofilne, niskie murawy bliźniczkowe (psiary)

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Nardetalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Nardetalia

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Nardetalia

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska)