(zespół) Ass.Hieracio (vulgati)-Nardetum Kornaś 1955 n.n. em. Balcerk. 1984

zespół jastrzębca i bliźniczki psiej trawki

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Hieracio (vulgati)-Nardetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Hieracio (vulgati)-Nardetum — regionalnie i piętrowo

Hypochoeris uniflora (prosienicznik jednogłówkowy)
Hieracium lachenalii (jastrzębiec Lachenala)[ssp.]
Carex pilulifera (turzyca pigułkowata)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Hieracio (vulgati)-Nardetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Nardion (górskie murawy bliźniczkowe)

Geum montanum (kuklik górski)[?]
Ajuga pyramidalis (dąbrówka piramidalna)
Campanula barbata (dzwonek brodaty)
Gnaphalium norvegicum (szarota norweska)
Hypochoeris uniflora (prosienicznik jednogłówkowy)
Pseudorchis albida (gołek białawy)
Luzula sudetica (kosmatka sudecka)
Diphasiastrum alpinum (widlicz alpejski)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Nardetalia (acidofilne, niskie murawy bliźniczkowe)

Hypericum montanum (dziurawiec skąpolistny)[f.]
Polygala oxyptera (krzyżownica ostroskrzydełkowa)
Polygala vulgaris (krzyżownica zwyczajna)
Thesium pyrenaicum (leniec łąkowy)
Gentianella campestris (goryczuszka polna)
Arnica montana (arnika górska)
Hieracium lactucella (jastrzębiec gronkowy)
Coeloglossum viride (ozorka zielona)
Nardus stricta (bliźniczka psia trawka)
Botrychium lunaria (podejźrzon księżycowy)
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska)

Viola canina (fiołek psi)[ssp.]
Potentilla erecta (pięciornik kurze ziele)[regionalnie]
Cuscuta epithymum (kanianka macierzankowa)
Veronica officinalis (przetacznik leśny)
Antennaria dioica (ukwap dwupienny)
Hieracium pilosella (jastrzębiec kosmaczek)[ssp.]
Luzula campestris (kosmatka polna)[var.]
Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa)[var.]
Carex pilulifera (turzyca pigułkowata)
Danthonia decumbens (izgrzyca przyziemna)
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Hieracio_(vulgati)-Nardetum.htm"> Hieracio (vulgati)-Nardetum (zespół jastrzębca i bliźniczki psiej trawki) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>