(klasa) Cl.Nardo-Callunetea Prsg 1949

murawy bliźniczkowe i wrzosowiska

półnaturalne i antropogeniczne zbiorowiska muraw bliźniczkowych i wrzosowisk

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Nardo-Callunetea

  O.Nardetalia (acidofilne, niskie murawy bliźniczkowe)
  
    All.Nardion (górskie murawy bliźniczkowe)
    
      Ass.Hieracio (vulgati)-Nardetum (zespół jastrzębca i bliźniczki psiej trawki)
      
      Ass.Hieracio (alpini)-Nardetum
      
      Ass.Carici (rigidae)-Nardetum (zespół turzycy i bliźniczki psiej trawki)
      
    All.Violion caninae (niżowe i podgórskie zbiorowiska muraw bliźniczkowych)
    
      Ass.Polygalo-Nardetum (zespół krzyżownicy i bliźniczki psiej trawki)
      
      Ass.Nardo-Juncetum squarrosi (zespół jastrzębca i situ sztywnego)
      
      Ass.Calluno-Nardetum strictae (zespół wrzosu i bliźniczki psiej trawki)
      
  O.Calluno-Ulicetalia (wrzosowiska)
  
    All.Calluno-Genistion (subatlantyckie, śródlądowe wrzosowiska suche)
    
      Ass.Calluno-Genistetum (zespół wrzosu i janowca ciernistego)
      
    All.Pohlio-Callunion
    
      Ass.Pohlio-Callunetum
      
      Zb.Hypnum jutlandicum
      
      Ass.Sieglingio-Agrostietum
      
    All.Calluno-Arctostaphylion (subkontynentalne wrzosowiska mącznicowe)
    
      Ass.Arctostaphylo-Callunetum (zespół mącznicy i wrzosu pospolitego)
      
      Ass.Scabioso canescentis-Genistetum
      
    All.Empetrion nigri (nadmorskie wrzosowiska bażynowe)
    
      Ass.Carici arenariae-Empetretum nigri (zespół turzycy i bażyny czarnej)
      
      Ass.Vaccinio uliginosi-Empetretum nigri
      
      Zb.Empetrum nigrum-Vaccinium vitis-idaea
      
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Nardo-Callunetea.htm"> Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>