(zespół) Ass.Carici arenariae-Empetretum nigri R.Tx. et Kawamura 1975 em. Barendregt 1982

zespół turzycy i bażyny czarnej

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Carici arenariae-Empetretum nigri

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Carici arenariae-Empetretum nigri

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Carici arenariae-Empetretum nigri

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Empetrion nigri (nadmorskie wrzosowiska bażynowe)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calluno-Ulicetalia (wrzosowiska)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska)