(związek) All.Empetrion nigri Böcher 1943

nadmorskie wrzosowiska bażynowe
Empetron boreale Böcher 1943

odpowiada priorytetowemu siedlisku „nadmorskie wrzosowiska bażynowe (2140)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Empetrion nigri

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Empetrion nigri

 

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Empetrion nigri

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Empetrion nigri

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calluno-Ulicetalia (wrzosowiska)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska)