(zbiorowisko) Zb.Empetrum nigrum-Vaccinium vitis-idaea R. Markowski 1997

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Empetrum nigrum-Vaccinium vitis-idaea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające zbiorowiska (D Zb.) Zb.Empetrum nigrum-Vaccinium vitis-idaea

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.Empetrum nigrum-Vaccinium vitis-idaea

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Empetrion nigri (nadmorskie wrzosowiska bażynowe)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calluno-Ulicetalia (wrzosowiska)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska)