Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.

rokietnik pospolity rokietnik Schrebera [mech]
Entodon schreberi (Willd. ex Brid.) Mönk.
na stronie — występowanie
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)

02.03.2010, Kęty Podlesie-Pogórze Śląskie; copyright © by Dariusz Tlałka

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw