Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.

rokietnik pospolity rokietnik Schrebera
Entodon schreberi (Willd. ex Brid.) Mönk.
na stronie — występowanie · znaleziska
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
copyright © by Jarosław Makowski
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.42 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku. Dopuszczony zbiór ręczny z zostawieniem nie mniej niż 75% każdego płata i zbieraniem nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.132.jmak - Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
00010000.132.jmak
leg. Jarosław Makowski #20