(rząd) O.Calluno-Ulicetalia (Quant. 1935) R.Tx. 1937

wrzosowiska

zbiorowiska krzewinkowe z panującym wrzosem

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Calluno-Ulicetalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calluno-Ulicetalia

 

gatunki wyróżniające rzędu (D O.) O.Calluno-Ulicetalia

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Calluno-Ulicetalia

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska)