(zespół) Ass.Arctostaphylo-Callunetum R.Tx. et Prsg 1940

zespół mącznicy i wrzosu pospolitego
Arctostaphylo-Callunetum

03.08.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

Arctostaphylo-Callunetum

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Arctostaphylo-Callunetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Arctostaphylo-Callunetum — zespół centralny ChAss.= ChAll.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Arctostaphylo-Callunetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Calluno-Arctostaphylion (subkontynentalne wrzosowiska mącznicowe)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calluno-Ulicetalia (wrzosowiska)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska)