(zespół) Ass.Scabioso canescentis-Genistetum Balcerk. et Brzeg 1993

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Scabioso canescentis-Genistetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Scabioso canescentis-Genistetum

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Scabioso canescentis-Genistetum

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Scabioso canescentis-Genistetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Calluno-Arctostaphylion (subkontynentalne wrzosowiska mącznicowe)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calluno-Ulicetalia (wrzosowiska)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska)