takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.397)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

mącznica lekarska
Arbutus uva-ursi L. · Arctostaphylos uva-ursi L.
na stronie — występowanie
Arctostaphylos uva-ursi

Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański

Arctostaphylos uva-ursi

pokrój

Arctostaphylos uva-ursi

Arctostaphylos uva-ursi (mącznica lekarska)

Arctostaphylos uva-ursi (mącznica lekarska)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.397 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
Arctostaphylos uva-ursi

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.