krzewy i krzewinki okrywowe na stanowiska półcieniste

cis pospolity (Taxus baccata)
fu24/31
Taxus baccata cis pospolity
odmiany rozłożyste
objaśnienie skrótów