antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Spiraea chamaedryfolia L. em. Jacq.

tawuła ożankolistna tawuła wiązolistna
Spiraea ulmifolia Scop.
na stronie — występowanie · znaleziska
Spiraea chamaedryfolia (tawuła ożankolistna)
26.07.2005, Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia; copyright © by Jacek Soboń
Spiraea chamaedryfolia (tawuła ożankolistna)
liście
Spiraea chamaedryfolia (tawuła ożankolistna)
kwiaty, pręciki dłuższe od platków korony
Spiraea chamaedryfolia (tawuła ożankolistna)

występowanie

Krzew ozdobny, sadzony i dziczejący.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowo-wschodnia, Azja północno-wschodnia i środkowa [czas przybycia na teren Polski: 1806r. (introdukcja), XIX w.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew ozdobny tworzący zwarte zarośla, używany w zieleni miejskiej i przy rekultywacji. Wytrzymały na suszę i mrozoodporny.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, przynajmniej w kilku regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050726.4.js - Spiraea chamaedryfolia (tawuła ożankolistna); Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia
js.050726-4
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia/ #11