krzewy i krzewinki okrywowe na stanowiska słoneczne

jałowiec (Juniperus)
f2 u108/141
Juniperus jałowiec
odmiany niskie i ścielące się
objaśnienie skrótów