krzewy i krzewinki okrywowe niskie

rośliny okrywowe
skróty strony i portalu
Krzewy i krzewinki do 1 m wysokości.
objaśnienie skrótów