krzewy i krzewinki okrywowe niskie

Krzewy i krzewinki do 1 m wysokości.
objaśnienie skrótów