(związek) All.Pohlio-Callunion Shimwell 1973 em. Brzeg 1981

odpowiada siedlisku „suche wrzosowiska ... (4030)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Pohlio-Callunion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Pohlio-Callunion

 

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Pohlio-Callunion

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Pohlio-Callunion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calluno-Ulicetalia (wrzosowiska)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska)

 

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Pohlio-Callunion

  Ass.Pohlio-Callunetum
  
  Zb.Hypnum jutlandicum
  
  Ass.Sieglingio-Agrostietum