(zbiorowisko) Zb.Hypnum jutlandicum Balcerk. et Brzeg 1978

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Hypnum jutlandicum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zbiorowiska (Ch Zb.) Zb.Hypnum jutlandicum

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.Hypnum jutlandicum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Pohlio-Callunion

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calluno-Ulicetalia (wrzosowiska)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska)